Blog

Mënyrat për të kursyer në qira dhe shpenzime Kur përpiqeni të blini një shtëpi

Mënyrat për të kursyer në qira dhe shpenzime Kur përpiqeni të blini një shtëpi

Merr një shokun e dhomës. Një mënyrë për të shkurtuar qira tuaj në gjysmën e është për të sjellë në një shok dhome për të zënë gjumi juaj rezervë ose den.

Merr një shokun e dhomës. Një mënyrë për të shkurtuar qira tuaj në gjysmën e është për të sjellë në një shok dhome për të zënë gjumi juaj rezervë ose den. Natyrisht, nëse jetoni në një studio ose tashmë jetoni me një tjetër të rëndësishme, duke shtuar një person tjetër në përzierje mund të shkurtojë shpenzimet, por gjithashtu mund të shkaktojë probleme në hapësirë.

Ju gjithmonë duhet të ndiqni kushtet e qirasë suaj, si dhe të njoftoni qiradhënësin tuaj për qëllimin tuaj për të sjellë një qiramarrës të ri në ndërtesë. Qiradhënësi juaj ka të drejtë të vërë në dijeni çdo qiramarrës të ardhshëm dhe ta mohojë atë. Ju gjithashtu dëshironi që shokun e dhomës të shtohet në qira, në mënyrë që ai ose ajo të mund të kontaktojë menaxherin e pronës për çështjet e mirëmbajtjes dhe kështu ju mund ta hiqni veten nga përgjegjësia e plotë e çdo dëmtimi që mund të shkaktojë roommate.